В днешня високотехнологичен и все по-бързо модернизиращ се свят, комуникацията посредством Интернет има все по-голямо значение за всеки бизнес. Целта е да бъде създаден сайт даващ нужната информация и отправящ подходящото послание към целевата аудитория. Казано най-общо стратегията е в създаване на уеб сайт, който да представя вашата фирма възможно най-добре, да получава възможно повече посетители всеки ден и най-важното да продава на тези посетители - без значение дали предлагате идея, продукт или услуга. За тази цел е необходимо да бъдат взети правилните решения. Случвало ли Ви се е да търсите контакт или информация? Вероятно. Затова днес присъствието в Световната мрежа е също толкова задължително, колкото и да си направите визитна картичка.

Какво представлява всъщност един Интернет сайт? Едва ли тук би било подходящото място да изпадаме в технически подробности, затова бихме го оприличили на тип рекламен материал. В случая предимствата пред другите такива са огромни:
- ниска, еднократна цена на изработка;
- относително ниски разходи за поддръжка;
- дори и при малка промяна в информацията която предоставяте (продукти, услуги, цени, адреси и т.н.) не се налага да заплащате ново ефирно време, хартия, предпечат или пък да губите време в изработка на нови рекламни материали;
- рекламно послание достигащо до всички точки на света;
- изключително кратък срок за представяне на нови продукти, услуги и други такива.

След като вече имаме информацията при създаването на една страница взимаме под внимание цялостната концепция, характера и вида, на това на което трябва да бъде обърнато внимание, и най-важното - начина, чрез които то ще бъде представено. Когато вече са налице тези апекти, до създаването на вашия сайт остава една малка крачка, а работата се превръща в удоволствие. Иние правим точно това.

 
Проекти
     
  проект: Online Galeria (в процес на разработка)
     
  възложител: PRO Films - Bulgaria
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw, Adobe
Photoshop, PHP, MySQL, CSS
адрес: http://www.profilmsbg.com
     
  възложител: Aрхеологически институт с музей
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw, Adobe
Photoshop, PHP, MySQL, CSS
адрес: http://aim.sofianet.net
     
  възложител: Aвтокъща "Рекокар"
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw, Adobe
Photoshop, PHP, MySQL, CSS
адрес: http://rekocar.sofianet.net
     
 

проект: Билинг Система за отчитане на VoIP услуги
възложител:
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw, Adobe
Photoshop, PHP, MySQL, CSS
адрес: https://voipacc.sofianet.net
(достъпна само в мрежата на Софиянет)

     
  проект: Уеб магазин
възложител: "ЕКОПЛАСТ" ООД
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop, PHP, MySQL
адрес: http://shop.sofianet.net
     
  проект: Официален сайт
възложител: Клуб по Спелеология и Екстремен Туризъм
"Мурсалица"
програмно обезпечаване: HTML, DHTML, Corel Draw
адрес: http://mursalitsa.hit.bg
     
  проект: Група "Анимационерите" - официален сайт
възложител: Група "Анимационерите"
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop
адрес: http://www.animacionerite.com
     
 

проект: Bets And Prognoses
възложител:
програмно обезпечаване:
HTML, PHP, Java, Corel
Draw, Adobe Photoshop
адрес: http://prognoses.sofianet.net

     
  проект: Печатница "Анториери"
възложител: Печатница "Анториери"
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop
адрес: http://antorieri.sofianet.net
     
  проект: ISV
възложител: "Интернет Сервиз Враца"
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop
адрес: http://www.isv.net
     
  проект: Интернет страница на "СърфНЕТ"
възложител: "Сърфнет" ЕООД
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw,
Adobe Photoshop
адрес: http://surf.sofianet.net
     
  проект: Unitednet
възложител: "Юнайтед Нет"
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop
адрес: http://www.unitednet.bg
     
  проект: Софиянет
възложител:
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw,
Adobe Photoshop
адрес: http://www.sofianet.net
     
  проект: Socrates Programme Gruntvig
възложител: Фондация
програмно обезпечаване: HTML, Corel Draw, CSS
адрес: http://16plus.sofianet.net
     
  проект: Софиянет
възложител:
програмно обезпечаване: HTML, Маcromedia Flash,
Corel Draw, Adobe Photoshop
адрес: Софиянет - flash версия (неактивна)
 
нагоре
 
Софиянет 2004