СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕУСЛУГИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 39 НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Мрежа/
услуга
Параметър
Измерване
Мерна
единица
Фиксирана/
Достъп до
интернет
Време за първоначално
свързване към мрежата
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките
1 ден
Фиксирана/
Достъп до
интернет
Време за отстраняване на повреди
Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии
до 2 часа
Процент на повредите,отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента
100%
Фиксирана/
Достъп до
интернет
Постигната скорост на предаване на данни
Максимална постигната скорост на предаване на данни
100 000 kbit/s
Минимална постигната скорост на предаване на данни
15 600 kbit/s

Средна стойност и стандартно отклонениена скоростта напредаване на данни

42 000 kbit/s
Фиксирана/
Достъп до
интернет
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни
Процент на неуспешните опити за предаване на данни
0,20%
Фиксирана/
Достъп до
интерне

Закъснение при предаване на данни

(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни
1 ms

Стандартно отклонение на закъснението

+/- 1 ms
 
 
 
 
 
 
нагоре
 
Софиянет 2014