Насройка на PPPOE връзка в Windows XP:

 

   

1. През Start menu отворете Control Panel , натиснете на Network and Internet Connections , след това натиснете Network Connections .

2. Под Network Tasks , натиснете Create a new connection , после Next

3. Натиснете на Connect to the Internet и после Next .

4. Натиснете на Setup my connection manualy и после Next .

5. Натиснете Connect using a broadband connection that requires a user name and password .

6. В Connection Name диалоговия прозорец. напишете Sofianet. Това ще бъде името на връзката. Натиснете Next .

7. В Internet Account Information диалоговия прозорец , напишете потребителско име и парола. Оставете отметките по долу отбелязани, и натиснете Next .

8. Ако всичко е попълнено правилно натиснете Next .

9. Отбележете отметката Add a shortcut to this connection on my desktop , и натиснете Finish

     
     
    Насройка на PPPOE връзка в Windows 7:
     
   

1.През Start Menu отворете Control Panel

2. Изберете Network & Internet. Ако Control Panel не изглежда по този начин, можете да го промените от менюто “View by:”, като изберете “Category”.

3. Отворете Network And Sharing Center

4. Натиснете бутона „Set up e new connection or network”

5. Появява се прозорец, в който трябва да изберете „Connect to the Internet” и бутон „Next”.

6. Изберете „Broadband (PPPoE).

7. Попълнете данните, които сме ви предоставили– username и password. Поставете отметките „Show characters”, за да проверите правилно ли е изписана паролата и „Remember this password”, за да я запазите. На „Connection name:” задайте името на връзката (Sofianet). Поставете отметката „Allow other people to use this connection”, в случай че компюрът ви има повече от 1 акаунт за достъп, така интернет връзката ще бъде достъпна за всеки логнат акаунт на компютъра. Накрая натиснете „Connect”, за да се свържете.

8. При рестарт/изключване на компютъра ще трябва отново да осъществите връзка. Това може да стане, като маркирате връзката и натиснете “Connect”.

     
     
    Насройка на PPPOE връзка в Windows 8:
     
   

1.През Metro / Desktop отворете Control Panel

2. Изберете Network & Internet.

3. Отворете Network And Sharing Center

4. Натиснете бутона „Set up e new connection or network”

5. Появява се прозорец, в който трябва да изберете „Connect to the Internet” и бутон „Next”.

6. Изберете „Broadband (PPPoE).

7. Попълнете данните, които сме ви предоставили– username и password. Поставете отметките „Show characters”, за да проверите правилно ли е изписана паролата и „Remember this password”, за да я запазите. На „Connection name:” задайте името на връзката (Sofianet). Поставете отметката „Allow other people to use this connection”, в случай че компюрът ви има повече от 1 акаунт за достъп, така интернет връзката ще бъде достъпна за всеки логнат акаунт на компютъра. Накрая натиснете „Connect”, за да се свържете.

8. При рестарт/изключване на компютъра ще трябва отново да осъществите връзка. Това може да стане, като маркирате връзката и натиснете “Connect”.

 
   

Ако считате, че тук липсва друга информация, която може да бъде полезна, моля свържете се с нас.

Софиянет 2003
За допълнителна информация: тел. 9555720
e-mail: info@sofianet.net