Инсталиране и свързване към Интернет чрез PPPOE протокол под Linux ?

1. Изтегля се пакета "rp-pppoe" от адрес: http://www.sofianet.net/client/LinuxPPPoE/rp-pppoe-3.8.tar.gz
Секцията с дистрибуциите на pppoe клиента е озаглавена:"Core Software -- client, relay and server".

2. Ако използвате rpm пакет за RetHat, направо се изтегля и инсталира. Не е необходимо компилиране.

3. Ако използвате tar.gz сорс пакет, след изтеглянето го записвате в /usr/local/src и изпълнявате слендите стъпки:

"tar czvf rp-pppoe-3.8.tar.gz # За версия rp-pppoe-3.8.tar.gz"
"cd rp-pppoe-3.8/src"
"./configure"
"make"
"make install"

4. След като вече сте го инсталирали следва конфигурацията на rp-pppoe.

5. Стартирате скрипт за конфигуриране:

/usr/sbin/pppoe-setup

6. Отговаря се на поредицата въпроси:

6.1. >>> Enter your PPPoE user name (default username@pppoeserver):

Напишете потребителското си име.

6.2. >>> Enter the Ethernet interface connected to the ADSL modem
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth0):"


Пишем интерфейса, чрез който се свързваме с интернет. Пример за отговор е: eth0 или eth1

6.3. Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no)


В общия случай, се натиска само Enter, за да се премине към следващия въпрос.

6.4. Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here:


Напишете: 80.72.77.5

6.5. Please enter the IP address of your ISP's secondary DNS server.
If you just press enter, I will assume there is only one DNS server.
>>> Enter the secondary DNS server address here:

Натискате Enter за да продължите към следващ въпрос.

6.6. >>> Please enter your PPPoE password:

Въвеждате парола си.

6.7. >>> Please re-enter your PPPoE password:

Повторно въвеждате паролата си.

6.8. The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible
for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY
recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2):


В общия случай, се отговаря с 0

6.9. ** Summary of what you entered **

Ethernet Interface: eth0
User name: username
Activate-on-demand: No
Primary DNS: 80.72.77.1
Firewalling: NONE

>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?


Отговаряме с Y и с това се приключва с конфигурирането.

7. Редактираме с текстов редактор конфигурационния фаил: "/etc/ppp/pppoe.conf"

7.1 Отидете на ред: ACNAME="sofianet" и попълнете "sofianet", както е показано.
7.2 Отивадете на ред: SERVICENAME="" и попълнете "home-1", "home-2", "traffic-1" или "free-1" в зависимост от типа на достъп.

 

Ако сте потребител ползващ:
- неограничен достъп от 15 лева, изберете sofianet home-1
- неограничен достъп от 22 лева, изберете sofianet start-1

- неограничен достъп от 30 лева, изберете sofianet home-2
- неограничен достъп от 40 лева, изберете sofianet gamer-1
- трафик в размер на 1GB, 2GB, 4GB или 8GB, изберете sofianet traffic-1
- ресурсите на локалната мрежа (безплатните страници), изберете sofianet free-1

8. Свързването към PPPоE сървъра става чрез стартиране на следния скрипт:

/usr/sbin/pppoe-start

8.1 При успешно свързване, трябва да видите надпис: ". Connected!"
8.2 Ако връзката е неуспешна, се извежда:" ................TIMED OUT "

9. Прекъсване на работата става чрез следния скрипт:

/usr/sbin/pppoe-stop

10. Други бележки

10.1. За да е възможна връзка със PPPOE сървъра, е необходимо в Linux ядрото да има PPP подръжка.
10.2. Ако при опит за влизане в интернет се изведе съобщение:
pppoe-start: There already seems to be an ADSL connection up (PID 1447)
трябва да се изпълни скрипта:

/usr/sbin/pppoe-stop

и едва тогава:

/usr/sbin/pppoe-start


Нагоре

Софиянет 2006
За допълнителна информация: тел. 9555720
e-mail: info@sofianet.net