СофияНет е фирма за комуникационни и информационни решения, базирани на Интернет. Фирмата е със 100% с частно участие и започва работа в средата на 1999г, като предлага високоскоростен Интернет по кабел, посредством VPN конекция и PPPOE протоколи. Регистрирана е по обща лицензия No. 217 - 05115 / 19.01.2004г. за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея.
Понастоящем дейността на фирмата покрива районите на: кв. "Овча купел - стара част", "Овча купел" 1, "Овча Купел 2", "Борово", "Бели Брези", "Хиподрума", "Лагера", Лозенец" , "Княжево" ," Карпузица", "Красна поляна" и ж.к. "Славия"
 
Основната цел на СофияНет е да предостави на своите потребители все по-достъпни, ефективни и по-лесни за използване комуникации. Клиентите на фирмата могат да ползват достъп до Интернет и електронна поща при ниски такси за включване и месечен абонамент без използването на стационарната телефонна мрежа или кабелна телевизия, като фирмата предлага целогодишно обслужване. СофияНет е предпочитан Интернет доставчик от физически лица, корпоративни клиенти и обществени институции.
 
Предимства при използването на мрежата на Софиянет:
 

- Подземна оптична мрежа;
- Оптична точка във всеки вход;
- Независимост от кабелна телевизия;
- Изключително бърза и стабилна връзка;
- Изградена гигабитна оптична опорна мрежа (връзки към Интернет доставчици и връзки между отделните квартали);
- БЕЗ инсталационна такса за свързване;
- Неограничен трафик;
- Реален IP адрес;
- Разнообразие от видове абонаменти за достъп до Интернет за физически лица и корпоративни клиенти;
- Сайт за поддръжка на предлаганите услуги;
- Денонощна телефонна поддръжка.
- В сравнение с традиционните мрежови решения струва по-евтино, а скоростта е значително по-висока;
- Осигурява бърза връзка между потребители отдалечени на големи разстояния или между различни офиси;
- Лесно се увеличава капацитета без да е необходима каквато и да било инвестиция от страна на потребителя;
- Гарантира високо качество на обслужването;

 
нагоре
 
Софиянет 2004